THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vũ Hoàng Phúc (PhucVu)

Coder/Designer

Phu My, Viet Nam | Trường Phan Chu Trinh

TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ I

Toán học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Tin học

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

GDCD

Công nghệ


GIỚI THIỆU TIỆN ÍCH

  • Đây là công cụ giúp cho học sinh tính điểm trung bình học kỳ I một cách nhanh chóng và chính xác nhất.